Årsregnskab, Bogføring, Økonomi, Regnskab, Revision

Årsregnskab – Hvad er et årsregnskab?

Hvad er et årsregnskab

Et årsregnskab er et regnskab, der udarbejdes en gang årligt, som redegør for din virksomheds økonomi. Dit årsregnskab er en del af din årsrapport.

Hvad er et årsregnskab?

Dit årsregnskabs er et årligt billede af din virksomheds økonomiske situation og aktiviteter.

Årsregnskabet giver et overblik over dine virksomheds indtægter og udgifter, og viser dermed om du har overskud eller underskud for året. Det er samtidig en oversigt over din virksomheds værdier og hvorledes disse er blevet finansieret.  

Kort sagt har et årsregnskab to formål:
1. At vise hvordan virksomhedens midler er blevet brugt i løbet af året(resultatopgørelse)

  1. At vise hvordan din virksomheds økonomi har det(Balance)

Årsregnskabet bliver lavet på baggrund af den bogføring, der er lavet i løbet af året, hvorfor det er vigtigt du løbende laver bogføring.

Hvilke krav er der til et årsregnskab?

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er underlagt de krav der er opstillet i Årsregnskabsloven. 

Selvom alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven, er der ikke nødvendigvis de samme krav til årsregnskabet.

Kravene til dit årsregnskab afhænger af hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører til.

Årsregnskabsloven inddeler virksomheder i 4 forskellige regnskabsklasser fra A til D, hvor regnskabsklasse A typisk er små personligt ejede virksomheder, og klasse D er store børsnoterede aktieselskaber. 

Som udgangspunkt gælder det, er jo større din virksomhed er, jo flere krav vil der være til dit årsregnskab.

Hvad skal et årsregnskab indeholde?

Indholdet af dit årsregnskab afhænger som nævnt af din virksomheds størrelse, og dermed hvilken regnskabsklasse den er underlagt. Det gælder dog for alle årsregnskaber, at de skal indeholde:

Balance

Balancen viser sammenhængen mellem din virksomheds aktiver og passiver. 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen viser forholdet mellem dine indtægter og udgifter.
Eventuelle noter: Fx. ledelsesberetning

Hvornår skal man indberette årsregnskab?

Årsregnskabet udarbejdes på baggrund af dit regnskabsår. Et regnskabsår følger typisk et kalenderår dvs. fra 1/1 – 31/12. Det er også muligt at føre forskudt regnskabsår, således at din regnskabsår dækker over perioden 1/7-31/6

Hvordan laver man et årsregnskab?

For at lave et årsregnskab skal du bruge alle bilag for året, samtlige bankudskrifter, kasse rapporter, samt årsrapporten fra banken.
Hvordan det skal opstilles, afhænger af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Størrelsen på din virksomhed og dermed regnskabsklassen har også betydning for hvorvidt dit årsregnskab skal revideres.

Du kan med fordel benytte dig af at et regnskabsprogram til at opstille dit årsregnskab

Hjælp til udarbejdelse af årsregnskab

Ønsker du at være sikker på, at alle krav til dit årsregnskab er opfyldt, eller vil du hellere bruge din tid på at vækste din virksomhed, kan du få hjælp af en af vores revisorer til at udarbejde regnskabet.

Kontakt os

Relaterede artikler