Årsregnskab, Bogføring, Økonomi, Regnskab, Revision

Årsregnskab – Hvad er et årsregnskab?

Hvad er et årsregnskab

Et årsregnskab er et regnskab, der udarbejdes en gang årligt, som redegør for din virksomheds økonomi. Dit årsregnskab er en del af din årsrapport.

Hvad er et årsregnskab?

Your financial statements are an annual picture of your company’s financial situation and activities.

The annual accounts provide an overview of your companies’ income and expenses, and thus show whether you have a profit or loss for the year. It is also an overview of your company’s values ​​and how these have been financed.  

In short, an annual report has two purposes: 1. To show how the company’s funds have been used during the year (income statement)

  1. To show how your company’s finances are doing (Balance)

The annual accounts are made on the basis of the bookkeeping made during the year, which is why it is important that you make bookkeeping on an ongoing basis.

Hvilke krav er der til et årsregnskab?

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er underlagt de krav der er opstillet i Årsregnskabsloven. 

Selvom alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af årsregnskabsloven, er der ikke nødvendigvis de samme krav til årsregnskabet.

Kravene til dit årsregnskab afhænger af hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører til.

Årsregnskabsloven inddeler virksomheder i 4 forskellige regnskabsklasser fra A til D, hvor regnskabsklasse A typisk er små personligt ejede virksomheder, og klasse D er store børsnoterede aktieselskaber. 

Som udgangspunkt gælder det, er jo større din virksomhed er, jo flere krav vil der være til dit årsregnskab.

Hvad skal et årsregnskab indeholde?

As mentioned, the content of your annual accounts depends on the size of your company, and thus which accounting class it is subject to. However, it applies to all annual accounts that they must contain:

Balance

The balance sheet shows the connection between your company’s assets and liabilities. 

Income statement

The income statement shows the ratio between your income and expenses. Possible notes : Eg. management report

Hvornår skal man indberette årsregnskab?

Årsregnskabet udarbejdes på baggrund af dit regnskabsår. Et regnskabsår følger typisk et kalenderår dvs. fra 1/1 – 31/12. Det er også muligt at føre forskudt regnskabsår, således at din regnskabsår dækker over perioden 1/7-31/6

Hvordan laver man et årsregnskab?

For at lave et årsregnskab skal du bruge alle bilag for året, samtlige bankudskrifter, kasse rapporter, samt årsrapporten fra banken.
Hvordan det skal opstilles, afhænger af hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører. Størrelsen på din virksomhed og dermed regnskabsklassen har også betydning for hvorvidt dit årsregnskab skal revideres.

Du kan med fordel benytte dig af at et regnskabsprogram til at opstille dit årsregnskab

Hjælp til udarbejdelse af årsregnskab

Ønsker du at være sikker på, at alle krav til dit årsregnskab er opfyldt, eller vil du hellere bruge din tid på at vækste din virksomhed, kan du få hjælp af en af vores revisorer til at udarbejde regnskabet.

Kontakt os

Related Posts