Årsregnskab, Bogføring, Økonomi, Regnskab

Indtægt – Hvad er en indtægt?

hvad er en indtægt

Indtægt er en sum penge der øger en virksomheds eller privatpersons pengebeholdning.

En virksomheds samlede indtægter kaldes omsætning. Det modsatte af en indtægt er en udgift.

Hvad er en indtægt?

Som privatperson vil dine indtægter typisk være din løn eller den ydelse du får at staten, fx SU, kontanthjælp, dagpenge osv. Fælles for dine indtægter er, at de øger din pengebeholdning. Man kalder typisk en privatpersons samlede indtægter for indkomst. 

Som virksomhed vil du typisk have flere forskellige indtægter, men oftest vil du have en primær indtægt, som kommer fra salg af den vare eller ydelse du sælger. Når du som virksomhed modtager en indtægt skal du medregne den i dit regnskab. Du skal i de fleste tilfælde betale skat af dine indtægter. 

Indtægter og udgifter

Dine indtægter skal helst overgå dine udgifter, gør de ikke til vil du have underskud, det gælder både for privatpersoner såvel som virksomheder. 

Som nævnt kalder man en virksomheds samlede indtægter for omsætning. Din omsætning skal altså dække dine udgifter/omkostninger, for at du i sidste ende kan ende ud med et overskud. 

Hvad er forskellen på indtægter og indbetalinger?

Indtægter er økonomiske tilgodehavender, hvor indbetalinger er de penge virksomheden modtager fra fx. et salg. 

Eksempel:
Du sælger en vare til 6000kr, hvor kunden betaler 2000 kr. om måneden i 3 måneder for at betale for varen. I det salget sker vil du have en indtægt på 6000 kr., men du vil have løbende indbetalinger over de 3 måneder på 2000 kr. 

Hvis kunden betaler hele beløbet kontant med det samme, vil din indtægt og indbetaling ske på samme tid.

Hvordan bogfører man indtægter?

Du kan benytte dig at 2 forskellige bogførings metoder når du skal bogføre dine indtægter:

  • Periodiseret regnskab

Her bogfører du når de udsteder en faktura, indtægten vil således figurerer som aktiver på balanceopgørelsen indtil betalingen finder sted, hvorefter den vil blive bogført som en indtægt i resultatopgørelsen. 

  • Kontant bogføring

Her bliver indtægter først bogført når kontanterne skifter hænder, uanset hvornår fakturaen er blevet udstedt.

Regnskabshelten

Har du brug for hjælp til bogføring af dine indtægter? Hos Regnskabshelten er løbende bogføring inkluderet i alle vores prisvenlige bogføringpakker

Kontakt os

Relaterede artikler