Bogføring, Kredit, Regnskab

Kredit – Hvad er kredit?

Kredit

Kredit er en bogførings term der beskriver et beløb der bliver trukket fra en konto

Hvad er kredit

Når man snakker regnskab er kredit den negative side af en balancekonto og resultatkonto.

Det er en bevægelse der betyder at der bliver trukket et beløb fra en konto. Da det er den negative side af en balance og resultatkonto, vil det altid være den højre side.  

Når man kreditere en konto vil det altså sige at der overføres et negativt beløb til pågældende konto.

Det er vigtigt du forstår hvordan kredit påvirker dine forskellige konti, da du ellers kan ende med at have rod i dit regnskab.

Hvordan krediterer man en konto?

Det er normalt som virksomhed at benytte sig af 4 forskellige konti:

Det kan være lidt svært at holde overblik over hvilken betydning det at kreditere vil have for hver konto. Derfor får du her en kort gennemgang:

Hvis du krediterer en gældskonto vil det vises ved at gælden øges
Hvis du krediterer en tilgangskonto vil det vises ved at aktivernes mindskes
Hvis du krediterer en indtægtskonto vil det vises ved at indtægterne øges 
Hvis du krediterer en omkostningskonto vil det vises ved at omkostningerne mindskes

Hvad er forskellen på kredit og debet

Kort sagt er kredit når penge forlader din konto hvor debet er når der kommer penge ind på din konto. Det er altså to termer med modsatrettede betydning. Debet og kredit udgør hver sin side af henholdsvis din balance og resultatopgørelse. Debet og kredit er essensen af dobbelt bogføring. Bogfører du ved brug af metoden dobbelt bogføring, skal du således du debitere og kreditere lige så store beløb. 

Kredit og dobbelt bogføring

Kredit er som nævnt en central del af dobbelt bogføring. Dobbelt bogføring betyder at du krediterer og debiterer lige store beløb når du laver en transaktion. Det gøres således at der altid vil være balance i dit regnskab. For at give en bedre forståelse af dobbelt bogføring, kommer her et eksempel:

Eksempel på dobbelt bogføring

Et pizzaria køber topping for 2000 kr dette beløb tages fra kassen, og skal derfor krediteres fra kassebeholdningen. Pizzeria har nu topping for 2000 kr mere, og der skal derfor debiteres 2000 kr til udstyrskontoen. 

Hjælp til bogføring af kredit

Synes du det virker uoverskueligt at skulle holde styr på at kreditere alle dine konti? At kreditere er en del af at bogføre, og løbende bogføring er inkluderet i alle vores prisvenlige bogføringspakker

Relaterede artikler