Likviditetsgrad, Nøgletal, Økonomi, Regnskab

Likviditetsgrad – Hvad er en likviditetsgrad?

Hvad er en likviditetsgrad

Likviditetsgrad er et af de økonomiske nøgletal der indgår i en nøgletalsanalyse. Likviditetsgraden fortæller om hvor god en betalingsevne en virksomhed har.

Hvad betyder likviditetsgrad?

Likviditetsgraden har som nævnt noget at gøre med en virksomheds betalingsevne. Mere konkret fortæller den hvor god virksomheden er til at betale den kortfristede gæld. 

Likviditetsgraden er et vigtigt nøgletal af flere grunde. Den første er selvfølgelig fordi den giver dig et billede af, hvor god din virksomhed er til at betale sin gæld. Det er en god idé løbende at udregne din likviditetsgrad, da du derved får et overblik over hvorvidt virksomhedens likviditet forbedres.  

En anden grund er, at det er et af de tal potentielle investorer, vil være meget opmærksomme på. Er din likviditetsgrad utilfredsstillende, kan det være meget svært at få nye investorer.

Hvad er forskellen på Likviditetsgrad 1 og 2?

Der findes to forskellige likviditetsgrader, henholdsvis Likviditetsgrad 1 og 2

Forskellen på Likviditetsgrad 1 og 2 er hvorvidt varelager medregnes.
Udregningen for likviditetsgrad 1 medregner ikke varelager, hvorimod likviditetsgrad 2 er inklusivt varelager.

Generelt kan man sige, hvis du har en høj lageromsætningshastighed, vil det være tilstrækkeligt at benytte sig af Likviditetsgrad 2.

Hvordan beregnes likviditetsgrad?

Likviditetsgrad 1 beregnes ved følgende formel

((Omsætningsaktiver – varelager ) / kortfristet gæld ) x 100 = Likviditetsgrad 1 

Likviditetsgrad 2 beregnes ved følgende formel

( Omsætningsaktiver / kortfristet gæld ) x 100 = Likviditetsgrad 2

Hvad er en god likviditetsgrad?

Man siger som hovedregel at en god likviditetsgrad, skal være på mindst 150% for at kunne siges at være tilfredsstillende.  

Har en virksomhed en dårlig likviditetsgrad, betyder det altså, at den vil være meget lidt modstandsdygtig overfor uforudsete regninger, hvilket i værste fald kan ende med at virksomheden går konkurs. 

Det er derfor vigtigt at sørge for at virksomhed har en sund og tilfredsstillende likviditetsgrad, og som tidligere nævnt, udregne den løbende for at sikre at det går den rigtige vej.

Regnskabshelten

Hos regnskabshelten kan du få hjælp til at udarbejde dit Årsregnskab. 

Vi tilbyder også at stå for din bogføring, løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker

Kontakt os

Relaterede artikler