Likviditetsgrad, Nøgletal, Økonomi, Regnskab

Likviditetsgrad – Hvad er en likviditetsgrad?

Hvad er en likviditetsgrad

Likviditetsgrad er et af de økonomiske nøgletal der indgår i en nøgletalsanalyse. Likviditetsgraden fortæller om hvor god en betalingsevne en virksomhed har.

Hvad betyder likviditetsgrad?

Likviditetsgraden har som nævnt noget at gøre med en virksomheds betalingsevne. Mere konkret fortæller den hvor god virksomheden er til at betale den kortfristede gæld. 

Likviditetsgraden er et vigtigt nøgletal af flere grunde. Den første er selvfølgelig fordi den giver dig et billede af, hvor god din virksomhed er til at betale sin gæld. Det er en god idé løbende at udregne din likviditetsgrad, da du derved får et overblik over hvorvidt virksomhedens likviditet forbedres.  

En anden grund er, at det er et af de tal potentielle investorer, vil være meget opmærksomme på. Er din likviditetsgrad utilfredsstillende, kan det være meget svært at få nye investorer.

Hvad er forskellen på Likviditetsgrad 1 og 2?

Der findes to forskellige likviditetsgrader, henholdsvis Likviditetsgrad 1 og 2

Forskellen på Likviditetsgrad 1 og 2 er hvorvidt varelager medregnes.
Udregningen for likviditetsgrad 1 medregner ikke varelager, hvorimod likviditetsgrad 2 er inklusivt varelager.

Generelt kan man sige, hvis du har en høj lageromsætningshastighed, vil det være tilstrækkeligt at benytte sig af Likviditetsgrad 2.

Hvordan beregnes likviditetsgrad?

Likviditetsgrad 1 beregnes ved følgende formel

((Omsætningsaktiver – varelager ) / kortfristet gæld ) x 100 = Likviditetsgrad 1 

Likviditetsgrad 2 beregnes ved følgende formel

( Omsætningsaktiver / kortfristet gæld ) x 100 = Likviditetsgrad 2

Hvad er en god likviditetsgrad?

It is generally said that a good liquidity ratio must be at least 150% in order to be said to be satisfactory.  

If a company has a poor liquidity level, this means that it will be very little resistant to unforeseen bills, which in the worst case scenario could end up with the company going bankrupt. 

It is therefore important to ensure that the company has a healthy and satisfactory liquidity ratio, and as previously mentioned, calculate it on an ongoing basis to ensure that it goes the right way.

Regnskabshelten

Hos regnskabshelten kan du få hjælp til at udarbejde dit Årsregnskab. 

Vi tilbyder også at stå for din bogføring, løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker

Kontakt os

Related Posts