Årsregnskab, Bogføring, Bogholder, Økonomi, Regnskab, Resultatopgørelse

Resultatopgørelse – Hvad er en resultatopgørelse?

hvad er en resultatopgørelse

En resultatopgørelse viser forskellen mellem din omsætning og dine omkostninger for en bestemt periode. Er resultatopgørelse viser altså hvad din virksomhed har tjent i den pågældende regnskabsperiode.

Hvad viser en resultatopgørelse?

En resultatopgørelse viser hvor stor en omsætning din virksomhed har, og hvor mange omkostninger der har været forbundet med at skabe omsætningen. En resultatopgørelse viser hvorvidt du har haft et godt eller dårligt regnskabsår. Når du har trukket alle dine omkostninger og fra din omsætning og har fraregnet din skat, renter osv.  vil du ende ud med et resultat der kaldes “årets resultat” dette er et det samme som din nettoprofit.

Din resultatopgørelse følger typisk et klassisk regnskabsår, som går fra 1/1 – 31/12, du kan dog også have et forskudt regnskabsår, der strækker sig fra 01/06 – 31/12.

Hvilke krav er der til en resultatopgørelse?

I henhold til Årsregnskabsloven §23 er det et krav at du opstiller din resultatopgørelse skematisk. Der er samtidig krav til hvad det forskellige regnskabsposter skal hedde. Grunden til dette er bla.  at det gør det nemmere at sammenligne forskellige virksomheder regnskaber.

Hvordan laver man en resultatopgørelse?

Der er to måder at opstille en resultatopgørelse på henholdsvis Artsopdelt og funktionsopdelt. Forskellen på de to er hvordan du vælger at opdele dine omkostninger. Du vælger selv hvilken måde du ønsker at benytte, typisk bliver den funktionsopdelte måde foretrukket af produktionsvirksomheder, hvor den artsopdelte ofte er mere hensigtsmæssigt for en handels eller servicevirksomhed.

Artsopdelt resultatopgørelse

Ved en artsopdelt resultatopgørelse forstås at du opdeler dine omkostninger efter art. Det kan for eksempel være: Vareforbrug, løn, husleje osv. 

 

Funktionsopdelt resultatopgørelse

Ved en funktionsopdelt resultatopgørelse opdeler man omkostningerne efter hvordan de bliver anvendt – deres funktion.
Det kan eksempelvis være: produktionsomkostninger, salgsomkostninger, distributionsomkostninger, administrationsomkostninger

 

Hvad skal medregnes i en resultatopgørelse?

Om du vælger at lave en Artsopdelt eller funktionsopdelt resultatopgørelse, gør ingen forskel i forhold til hvad der skal medregnes. I en resultatopgørelse skal du medregne alle indtægter og omkostninger du har haft i det pågældende regnskabsår.

Hjælp til udarbejdelse af resultatopgørelse

Har du brug for hjælp til at udarbejde din resultatopgørelse eller dit årsregnskab? Vi vil med glæde hjælpe dig med at få styr på det. Kontakt os på nedenstående formular, så ringer vi dig op, og finder sammen ud hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os

Relaterede artikler