Bogføring, Bogholderi, Økonomi, Regnskab, Revision

Revisor – Hvad er en revisor?

hvad er en revisor

Revisor er en titel, der bliver brugt om person der kontrollere og revidere regnskaber. En revisor rådgiver også personer eller virksomheder om deres økonomiske situation. Titlen er dog ikke beskyttet, hvilket betyder alle i princippet kan kalde sig revisor.

 

Hvad laver en revisor?

An auditor’s work largely consists of advising, checking and advising on financial or financial matters. 

It can be anything from founding companies and guiding the company’s operations, to optimizing accounts. An accountant can typically advise you on all matters related to your accounts, and make sure that your accounts are in order.

Auditors can also guide you on how you can best optimize your accounts and your liquidity and thus your future operation of the company. An accountant can also help you set up future loans or guide you on how you can best raise capital for the company. 

Auditors also have the qualifications to be responsible for bookkeeping and preparation of accounts, including your annual accounts. However, it will typically be an accountant who is responsible for these tasks.

In addition to advice and guidance, an auditor’s job also consists of performing an audit. What auditing means will be explained below.

 

Hvad er revision?

Revision er en term for det arbejde en revisor laver i forbindelse med gennemgang af en årsrapport. Når en årsrapport er blevet udarbejdet af en virksomhed, skal det i nogle tilfælde revideres, det vil sige at en revisor skal gennemgå årsregnskabet og kontrollere, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi.

Revision kan forstås som, at en revisor skal godkende at regnskabet er i orden, det vil sige godkende at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi. 

Det er ikke alle virksomheder der har revisionspligt, det afhænger af din selskabsform, omsætning og størrelse. 

Det vil dog i de fleste tilfælde være en god idé at få en revisor til at revidere dit regnskab. Da det skal ses som en form for godkendelse af dit regnskab, vil det være nemmere at få eventuelle banklån eller investorer, hvis dit regnskab er blevet revideret af en revisor.

Det er værd at bemærke, at det skal være en uvildig revision. Det betyder, at den revisor der udfører revision af dit regnskab, ikke må have noget tilhørsforhold til virksomheden, hverken familiært eller økonomisk. 

Som nævnt tidligere er revisor ikke en beskyttet titel, du skal derfor være opmærksom på at det enten er en registreret revisor eller statsautoriseret revisor der udfører revisionen. 

En virksomhed har revisionspligt hvis de overskrider 2 af følgende 3 kriterier på balancedagen, 2 år i træk.

  • En balancesum på 4 mio kr. 
  • En nettoomsætning på 8 mio kr.
  • gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

 

Hvad er forskellen på en revisor og en bogholder?​

Forskellen på en revisor og en bogholder ligger i uddannelsen. Hvor en revisor har taget en længere uddannelse med formål at blive revisor, har en bogholder typisk en baggrund som kontor elev eller økonomielev, derfor vil der også være forskel på de kvalifikationer, de hver især har. En bogholder står typisk for den daglige bogføring, hvorimod en revisor i højere grad stå for økonomisk og finansiel rådgivning. En revisor har også kvalifikationer til at stå for den daglige bogføring, men revisorer har dog typisk en højere timeløn end en bogholder, hvorfor det oftest er bogholdere der står for dette. 

En vigtig forskel på disse to erhverv er at en revisor, modsat en bogholder, kan udføre revision af et årsregnskab. For nogle virksomheder, som beskrevet ovenfor,  er revision et krav, og det er derfor nødvendigt at have en revisor.

 

Hvad er forskellen på en statsautoriseret revisor og en registreret revisor? ​

Forskellen mellem en statsautoriseret revisor og en registreret revisor er uddannelsen. En statsautoriseret revisor har en længere uddannelse end en registreret revisor. For at blive statsautoriseret skal du have taget uddannelsen cand.merc.aud og derefter skal du have arbejdet 3 år for et statsautoriseret revisions hus. 

Uddannelsen som registreret revisor er væsentlig kortere. For at blive registreret revisor skal du også have 3 års erfaring hos et revisionshus, men det er ikke nødvendigt at det er statsautoriseret.

Det er dog værd at bemærke at det ikke længere er muligt at uddanne sig til registreret revisor, men kun til en statsautoriseret revisor. 

Langt hen ad vejen kan en statsautoriseret revisor og en registreret revisor udføre det samme arbejde, den store forskel er, at det er et krav for banker, realkreditinstitutter og børsnoterede selskaber at deres regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor. 

Falder din virksomhed ikke under en af de 3 kategorier, kan du ligeså benytte dig af en registreret revisor, som en statsautoriseret revisor

 

Er det et krav at have en revisor? ​

Det er ikke et krav at have en fast revisor ansat. Det vil dog som nævnt tidligere, være et krav for visse virksomheder at årsregnskabet skal revideres.

Hvilket er et arbejde kun en revisor kan udføre.

Der kan dog stadig være mange fordele i at have en revisor. Som nævnt tidligere vil en revision af dit regnskab give dig bedre muligheder for at låne penge eller få investorer. Derudover, kan en revisor hjælpe dig med rådgivning af din økonomi, og optimere dit regnskab, således at du i sidste ende kan spare penge fremadrettet.

 

Regnskabshelten

Do you need financial advice or do you need an audit of your financial statements? Then contact us on the formula below, and we will help you with your needs

 

Send en besked

Related Posts