Årsregnskab, Bogføring, Økonomi, Regnskab

Virksomhedsskatteordning

hvad er virksomhedsskatteordningen

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen er en ordning, du kan vælge at blive beskattet efter som enkeltmandsvirksomhed. Som enkeltmandsvirksomhed kan du vælge at blive beskattet på 3 forskellige måder, hvor virksomhedsskatteordningen er den ene. De to andre er henholdsvis personlig beskatning og kapitalafkastordningen.

Virksomhedsskatteordningen muliggør, at du kan betale virksomhedsskat på 22% af dit overskud, hvis du vælger at opspare overskuddet i virksomheden, i stedet for at betale indkomstskat. Når du så vælger at udbetale overskuddet, vil du skulle betale differencen mellem de 22% og din indkomstskat, du vil således ikke blive dobbeltbeskattet.

Hvilke krav er der til virksomhedsskatteordningen?

Hvis du vælger at benytte dig af virksomhedsskatteordningen, følger der visse krav med.
Du skal være selvstændig erhvervsdrivende, du kan således ikke benytte dig af VSO hvis du driver din virksomhed som en hobbyvirksomhed. 

Det er også et krav at du har en tydelig afgrænsning mellem din privatøkonomi og virksomhedsøkonomi.

Derudover er der langt flere krav end ved personlig beskatning i forhold til bogføring og regnskaber. Din bogføring skal ske under de krav der er jf. bogføringsloven. 

Det er derudover også et krav, at du udarbejder en årsrapport.

Hvad er fordelene?

Fordelen ved at benytte sig af virksomhedsskatteordningen er, at du kan spare overskuddet op i din virksomhed. Hvilket betyder at du kan udbetale dit overskud, således at du undgår at betale topskat. 

Hvis du har haft en fantastisk regnskabsår, men regner med et mindre godt år næste år, kan du spare overskuddet op, og få det udbetalt i næste regnskabsår. På den måde vil du undgå at betale topskat i dit gode regnskabsår. 

Hvis du ønsker at benytte dit overskud til at udvikle din virksomhed, vil det også være en fordel da du derved kun betaler de 22% i skat, frem for din indkomstskat. 

Virksomhedsordningen er på grund af muligheden for at kunne spare overskuddet op i virksomhed, en stor fordel for virksomheder i brancher hvor der forventes store udsving.

Hvad er ulemperne?

Som nævnt medfølger der langt flere administrative krav ved at benytte sig af virksomhedsskatteordningen frem for personlig beskatning. Det vil i de fleste tilfælde, med mindre du selv er utroligt dygtig til at bogføring og regnskaber, kræve at du har en bogholder og/eller en revisor tilknyttet. 

På grund af de langt højere krav der er til bogføring og udarbejdelse af regnskab, jf bogføringsloven, vil det for det for mange være meget uoverskueligt, hvis ikke umuligt, selv at skulle stå for bogføringen. Ved at benytte dig af VSO, vil du derfor formodentlig have højere omkostninger forbundet med bogføring og regnskab.

Personlig beskatning

Personlig beskatning betyder at overskuddet i din virksomhed vil blive betragtet som personlig indkomst, og du vil blive beskattet som en lønmodtager. Dette betyder at dit overskuddet i din virksomhed, selv hvis du ikke udbetaler det, vil blive beskattet som din personlige indkomst.

Regnskabshelten

Har du spørgsmål vedrørende virksomhedsordningen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi er her også til at hjælpe dig med den mere krævende bogføring, der følger med virksomhedsskatteordningen. Løbende bogføring er inkluderet i samtlige af vores prisvenlige bogføringspakker.

Kontakt os

Relaterede artikler